Verantwoord fokken          

Start Omhoog Over ons Myrkwid Onze Katten Plannen 2018-2019 Eerdere Nestjes Nieuws In sweet memory Contact ZsaZsa de Puli


Verantwoord fokken!

Wij als cattery streven naar een zo laag mogelijke inteeltcoŽfficiŽnt (IC).

Inteelt heeft altijd betrekking op voorouders die vader en moeder gemeenschappelijk hebben, dus op katten die aan beide zijden van de stamboom voorkomen. De mate van inteelt wordt uitgedrukt in de inteeltcoŽfficiŽnt (IC; in de vakliteratuur wordt de vaak met F aangeduid).

De IC is een getal tussen nul en ťťn. Meestal wordt dat getal uitgedrukt als een percentage, tussen nul procent en honderd procent. Als er geen enkele verwantschap tussen de ouders bestaat (vader en moeder hebben geen gemeenschappelijke voorouders) is de IC nul (0 procent).

Het inteeltcoŽfficiŽnt van 5 generaties zou gemiddeld maximaal 2.5% van alle paringen mogen zijn. Maximaal ongeveer 5% van 10 generaties.

Rassen die gekenmerkt worden door een hoge mate van homozygotie, een hoge mate van genetische eenvormigheid dus, blijken op allerlei fronten kwetsbaarder te zijn dan minder ver doorgefokte rassen

Door te weinig variatie in de genen kunnen vervolgens ziekten optreden, mutaties ontstaan en de vruchtbaarheid kan aangetast worden, tekenen van inteeltdepressie waarneembaar zijn, bijvoorbeeld een grote mate van kanker op jonge leeftijd of infecties.

Laten we aannemen dat we een populatie A hebben met een genfrequentie van 50% voor een of andere recessieve afwijking. We zullen deze vergelijken met een populatie B met genfrequenties van 10% voor 5 verschillende recessieve afwijkingen. Beide populaties hebben dan dezelfde frequentie aan schadelijke genen, maar populatie A heeft maar ťťn soort afwijkende genen (gemakkelijk beheersbaar), terwijl populatie B zijn afwijkende genen heeft verdeeld in vijf verschillende soorten.

Het risico dat een kitten in populatie A de genetische afwijking heeft is dan 0.50 x 0.50 = 0.25 = 25%. 

Het risico dat een kitten een genetische afwijking heeft in populatie B is 5 x (0.10 x 0.10) = 0.05 = 5%.

Dit toont aan dat we aanzienlijk minder afwijkende kittens krijgen in een populatie, die lagere frequenties heeft voor verschillende soorten afwijkingen. De meest effectieve manier een ras gezond te houden, is niet proberen de schadelijke recessieve genen uit te roeien, maar de frequentie op zo'n niveau te krijgen, dat twee schadelijke recessieve genen van dezelfde soort elkaar bijna nooit tegenkomen.

 Als we daarentegen ervoor zorgen dat we populaties in ons ras hebben, die groot genoeg zijn, zullen genetische afwijkingen niet, als een doorsnee probleem in de hele populatie, de kop opsteken. En als voordeel vermijden we inteeltdepressies en slechte immuunsystemen.

Fokken met te kleine effectieve populaties en tegelijkertijd projecten starten om genetische afwijkingen in een ras te bestrijden, is net zoiets als behandeld worden voor longkanker en blijven roken. Of het water opdweilen dat over de rand van het bad is gestroomd, maar vergeten de kraan dicht te doen, zodat het water nog steeds IN de badkuip stroomt.

Het ontwikkelen van een genenpoel, die groot genoeg is, is een soort voorzorgsmaatregel voor de rassen. Het lijkt niet verstandig om alleen maar de aandoeningen te behandelen, zonder zich druk te maken over de voorzorgsmaatregelen, die kunnen voorkomen dat de aandoeningen zich in de eerste plaats voordoen.

Om deze reden is het nodig om de stambomen van katten die gekruist gaan worden goed na te kijken in een database zoals pawpeds om een goede keus te kunnen maken. Soms is het nodig om nieuw bloed in de cattery te halen door de aanschaf van een kat in een ander land die geen verwantschap heeft tot in de 10 lijn of verder. Ook kan er gedacht worden aan foundation katten. Dit zijn katten die geen stamboom hebben maar alle kenmerken bezitten die in de ras-standaard beschreven worden. Er zijn nog steeds katten te vinden in Noorwegen en Zweden, die daar gewoon als huiskat gehouden worden. Er mag niet zomaar mee gefokt worden, er moet eerst nog determinatie plaats vinden door de kat aan te bieden tijdens enkele katten shows.

Voor ras determinatie voor een kat zonder bewijs van afkomst of waarvan een ouder niet is opgenomen in een stamboek geldt dat deze op 3 verschillende shows gedetermineerd zal moeten worden. De kat wordt ingeschreven in de determinatieklasse van een show die georganiseerd is door een vereniging die volwaardig lid is van de FNK en zal ook als het gedetermineerde ras gekeurd worden. Per show zullen 3 keurmeesters, waarvan minimaal 2 uit Nederland afkomstig zijn, hun oordeel geven. De kat dient 3 maal de kwalificatie "U" behaald te hebben in hetzelfde ras, behaald bij 3 verschillende keurmeesters. Na overleggen van de keurrapporten wordt de kat in het stamboek opgenomen. 
Naast deze procedure geldt vanaf heden binnen de NRKV het volgende: Voor een aantal rassen, meer specifiek de zogenaamde natuurrassen (Turkse Katten, Noorse Boskatten, Maine Coons, Siberische Katten), geldt tevens dat aangetoond moet worden dat de betreffende kat inderdaad afkomstig is uit het land / de omgeving waar dit ras van oorsprong van afkomstig is. 

(Zie artikel 8C van het Stamboekreglement NRKV)

Wat gebeurt er als we fokken zonder ons te bekommeren om de anatomische eigenschappen van het dier. Fokken op zeer lange lichamen kan rugproblemen veroorzaken, en fokken op zeer platte koppen kan gebitsproblemen opleveren, fokken op uiterst driehoekige, vierkante, ronde etc. koppen kan problemen met kaken, ogen, hersenen, of wat dan ook, als gevolg hebben. Een kat moet het gegund worden op de eerste plaats een KAT te zijn!

Bij ons staat de gezondheid dan ook voorop, gevolgd door het naleven van de ras-standaard. Om die rede selecteren wij ouder dieren die een zo laag mogelijke inteeltcoŽfficiŽnt hebben en zo goed mogelijke lichaamsbouw die overťťn komt met de standaard.

Wij fokken alleen met gezonde katten! Wij fokken niet selectief op kleur of andere zaken.

 Bij verkoop van dieren die de fok in gaan houden wij rekening met al het hier boven gestelde, en is een dier ongeschikt zullen wij dat eerlijk zeggen.

Wij selecteren zelf voor onze eigen fokprogramma niet meer met ons hart maar met ons hoofd, verliefd worden op een kat is niet de manier om een kat te kiezen voor de fok, dan maak je al gauw de verkeerde keuze, en krijg je niet hetgeen je eigenlijk zou willen.

 

Voor meer info over stamboom en inteelt kijk op https://pawpeds.com

 Ook onze dieren staan daar geregistreerd, en U kunt daar nazien hoe van onze dieren de inteeltcoŽfficiŽnt is.

Ook kunt U daar de namen van katten die U op het oog heeft (voor aanschaf of fok) van andere catteryís na kijken (mits ze geregistreerd staan).