Noorse Boskat          

Start Over ons Myrkwid Onze Katten Plannen 2018-2019 Eerdere Nestjes Nieuws In sweet memory Info Contact ZsaZsa de Puli

Herkomst:

De oorsprong van de Noorse Boskat moet gezocht worden in de (half)langharige katten uit het zuiden van Rusland, Turkije en Iran (het vroegere Perzië).De voorvaderen van de Noorse Boskat zijn door Germaanse volkeren (waar de Noormannen/Vikingen deel van uitmaken) mee genomen op hun handelsreizen en plunder tochten om hun schepen te ontdoen van de muizen en ratten die het op hun voedsel voorraad hadden voorzien. De Germaanse godin Freyja (godin van de vruchtbaarheid) gebruikte een wagen getrokken door katten. 

 

Mogelijk waren dit de voorvaderen van de Noorse Boskatten. Omdat in oude Noorse sagen en mythen veel melding wordt gemaakt van langharige katten met een volbehaarde staart gaat men ervan uit dat het om de voorvader gaat van onze Noorse Boskat. Deze 'Huldrekatten' bevolkte al eeuwen lang de uitgestrekte wouden van Skandinavië. Tijdens de lange, strenge winters, wanneer de katten het moeilijk hadden om aan voedsel te komen, zochten zij uit zichzelf de mensen op. Op boerderijen en rond woningen makten zij zich nuttig door op ratten en muizen te jagen, wat erg gewaardeerd werd door de mens.

Lange tijd was de Noorse Boskat dan ook een gewone huis of boerderij kat. In 1912 werd voor het eerst een Noorse Boskat getoond op een tentoonstelling in Noorwegen. Het ging om een kat met de naam 'Gabriel Scott Solvfaks', een kat met een zwart-zilver gekleurde vacht. Pas in de jaren dertig begon de belangstelling voor de Nationale Kat te groeien, en in 1938 verschenen voor het eerst de Noorse Boskatten op de kattententoonstellingen in Noorwegen. De dieren werden op deze tentoonstellingen ingeschreven als huiskat. Door de Tweede Wereldoorlog kwam alles op een laag pitje te staan en duurde het tot de jaren vijftig van de vorige eeuw alvorens er serieuze stappen werden genomen om de inheemse kat erkend te krijgen. Een belangrijke rede hiervoor was dat er steeds minder katten werden gezien, en men was bang dat het ras zou uitsterven als er geen fok programma werd opgezet ! In 1963 werd in Noorwegen de Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) opgericht.

Om te kunnen fokken moest er een rasstandaard komen, welke zo nauwkeurig beschreef waaraan een Noorse Boskat moet voldoen. Probleem was alleen dat er een levend exemplaar gevonden moest worden waaraan de rasstandaard kon worden opgesteld. Vele Noren wisten nog wel hoe de langharige kat er uit zag zoals deze vroeger veel voor kwam. Het 'prototype' werd gevonden in de vorm van kater Pan's Truls van Cattery Pan's. Aan de hand van zijn uiterlijk en lichaamsbouw werd de rasstandaard opgesteld door de NRR.

Pan's Truls

Om goed te kunnen fokken is een zo groot mogelijke genetische variatie nodig. Daarom werd er in Noorwegen mensen opgeroepen om contact op te nemen met de NRR als zij een kat bezaten die aan het signalement van de Noorse Boskat voldeed. Alle katten die werden aangemeld werden bezocht en gecontroleerd aan de hand van de rasstandaard. Bij goedkeuring werd de kat dan geregistreerd als Noorse Boskat. 

In 1975 werd de Norsk Skogkattring opgericht. De doelstelling van deze vereniging was het behouden, promoten en verder ontwikkelen van het ras door selectief fokken. Een jaar later in 1976 kreeg het ras door inspanningen van de vereniging een voorlopige erkenning door de FIFé (Federation International Féline). Het was pas in november 1977 dat het ras zijn erkenning kreeg tijdens een vergadering van de FIFé in Parijs. vanwege het quarantaine beleid in Noorwegen konden er geen katten worden mee genomen naar Frankrijk,dus moest er aan de hand van foto's een pleidooi gevoerd worden. Dit was ruim voldoende want die zelfde dag werd het besluit genomen, en de erkenning van de Noorse Boskat was een feit ! Deze erkenning zorgde ervoor dat in heel Noorwegen alle kranten en de TV verslag deden van hun Nationale Kat.

De Noorse Boskat is een Natuurras, wat inhoud dat er niet specifiek gefokt wordt op kleur. Je ziet dan ook dat er veel variatie is binnen het ras wat kleur en patroon betreft. Zelfs in een nest is er veel kleur verschil tussen de kittens. Zolang de kleur maar zoveel mogelijk die van de natuurlijk kat heeft is alles goed, wat neerkomt op de kleuren zoals wij die van onze huiskat kennen. Alle kleuren zijn toegestaan, behalve Chocolate, Lilac, Cinnamon, Fawn en Pointed aftekeningen.

 

Geschiedenis, Taxonomie & Anatomie van de Kat